Hạng mục: Phủ chống ăn mòn cho máy lạnh Daikin

Số lượng:100 bộ