TƯ VẤN- THIẾT KẾ- CUNG CẤP- LẮP ĐẶT HỆ THÔNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM VRV A

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: THÁNG 7/2017