Hạng mục: Phủ chống ăn mòn cho máy lạnh Package Daikin

Số lượng: 20 bộ