TƯ VẤN- THIẾT KẾ- CUNG CẤP- LẮP ĐẶT HỆ THÔNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM VRV A DAIKIN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: NĂM 2021-2022