THIẾT KẾ- LẮP ĐẶT HỆ THÔNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM VRF MITSUBISHI ELECTRIC

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: THÁNG 11/2017