CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THÔNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM VRV IV

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: THÁNG 10/2017