Hạng mục: Phủ chống ăn mòn cho máy lạnh Daikin và LG

Số lượng: 50 bộ