Hạng mục: Phủ chống ăn mòn cho máy lạnh Split type/Package Daikin/Trand

Số lượng: 20 bộ