TƯ VẤN - THIẾT KẾ - CUNG CẤP - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM VRV

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: NĂM 2018

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN: