Hạng mục: Phủ chống ăn mòn cho máy lạnh Samsung Vietnam

Số lượng: 600 bộ