TƯ VẤN - THIẾT KẾ - CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

– Chủ đầu tư : Công ty TNHH giấy Kraft Vina (Thái Lan, Nhật Bản)

– Địa chỉ : Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

– Quy mô : 380.000 m2

– Tiêu chuẩn : Đạt tiêu chuẩn.

– Phạm vi : Tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

– Thời gian thực hiện : Năm 2018

– Đặc điểm công trình :

  Nhà máy sản xuất giấy và vật liệu đóng gói.