Thiết kế, cải tạo, thi công lắp đặt hệ chiller làm mát cho dây chuyền sản xuất chai.

Thiết kế, thi công hệ BMS cho hệ chiller làm mát cho dây chuyền sản xuất chai.