TƯ VẤN - THIẾT KẾ - CUNG CẤP - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO PENTHOUSE

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: NĂM 2018 

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN