Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điều khiển tự động BMS cho nhà máy may UNISOLL HÀN QUỐC.