TƯ VẤN -  THIẾT KẾ - CUNG CẤP - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM VRV

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: NĂM 2017 - 2018