THIẾT KẾ, CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO PHÒNG SẠCH SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHÍNH XÁC

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: NĂM 2017