TƯ VẤN - THIẾT KẾ - CẢI TẠO - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM VRF

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: NĂM 2017