TƯ VẤN - THIẾT KẾ - CUNG CẤP - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: NĂM 2018 - 2019