THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT HỆ THÔNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VRF MITSUBISHI ELECTRIC

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: THÁNG 10/2017